Consulting & Projektledelse — bygget på mange års erfaring

Vi hjælper virksomheder, ledere og medarbejdere med at tackle vigtige udfordringer og skabe meningsfuld og effektiv fremdrift.

Vores tilgang

Vores brede erfaring gør os i stand til at fokusere vores indsats på resultater, der betyder noget og er relevante for virksomheden. Vores specialister arbejder som konsulenter eller projektledere for at drive projekter, mennesker, forandringer og forretningen fremad.

1. Definer udfordringen
Før vi begynder at udvikle en løsning, arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at identificere de reelle problemer, definere og fastlægge målene.

2. Udvikl løsningen
Vores løsninger er fokuseret på at imødekomme vores kunders behov og prioritere, hvordan vi leverer mest mulig værdi. For at kunne dette analyserer vores konsulenter udfordringen 360° og beslutter sammen med kunden retningen. Herefter justerers målene og der laves en klar plan for forbedringer.

3. Drive forandringen
Afhængigt af kundens behov arbejder vores konsulenter som projektledere, strateger eller facilitatorer som sikrer, at løsningerne på den identificerede udfordring bliver eksekveret og implementeret med succes i organisationen.

4. Sikre ejerskab
For at sikre, at der skabes ejerskab til løsningerne på tværs af organisationen og ledelsen, sørger vores konsulenter for fodslag blandt interessenterne. Derudover sikres løsningen gennem udvikling, træning og inspiration blandt medarbejderne til løsningen er indarbejdet.

Vores erfaring

0+

Projekter og løsninger leveret

0+

Faglige domæner

0+

Brancher

Vores konsulenter bringer omfattende branche- og faglig ekspertise samt unikke perspektiver til at udfordre status quo, skabe resultater og øget forpligtelse.Vores faglige domæner er kategoriseret i fem forskellige områder:

Projektledelse

Projektledelse bliver en stadig mere vital diciplin for enhver virksomhed, der udvikler alt fra tværgående initiativer til forretningsspecifikke projekter. Vores konsulenter bringer kompetencer, viden og færdigheder til at hjælpe organisationer, der kræver yderligere projektledelsesressourcer og ekspertise til at genemføre projekter lige fra fra business case, til planlægning og færdiggørelse. Vores konsulenter kan også lede projektorganisationer samt etablere rammer for projektledelsesprocesser og styring.

Strategi og ledelse

Organisationer tilpasser løbende deres strategier for at imødekomme forventningerne til de konstante forandringer. Ved at udnytte vores omfattende erfaring indenfor branche- og faglig ekspertise, hjælper vi med et objektivt og holistisk perspektiv på forretningsmæssige udfordringer. Vores konsulenter gør det muligt for organisationer at udvikle sig gennem analyse og udarbejdelse af strategiske og operationelle planer. Det munder ud i implementering af forbedringer i f.eks. virksomhedens overordnede strategi, forretningsstrategien, den funktionelle strategi, den operationelle strategi, innovations strategi samt bæredygtighedsstrategi.

Innovation

I dagens dynamiske marked står mange organisationer over for nødvendigheden af ​​at udvikle kreative løsninger på deres kunders problemer, hvilket gør innovation ekstremt vigtig. Vores konsulenter kan hjælpe organisationer med at åbne op for nye forretnings- og vækstmuligheder, afdække og forbedre innovationsprocesser, udvikle en stærkere innovationskultur eller lede innovationsprojekter og -teams.

Lean og agile

På tværs af alle brancher er løbende forbedringer af effektivitet og produktion/service vejen til vækst og succes. Vores konsulenter arbejder med at identificere aktiviteter og adfærd, der ikke skaber værdi, og udvikle strategier for at fremme produktivitet, effektivitet og kvalitetsforbedring. Vores løsninger fokuserer på at skabe handlingsorienterede programmer eller styre implementeringen af ​​lean-værktøjer, processer eller projekter for at nå de organisatoriske mål. De kan f.eks. relatere eliminering af spild eller svingninger, reduktion af gennemløbstider, forbedring af kvalitet og fremme motivationen blandt ledelse og medarbejdere, som bliver forpligtet til lean rejsen.

Digitale løsninger

Data er overalt, og sammen med datavisualisering betyder det nye normer for at være en konkurrencedygtig virksomhed. Vores digitale optimerings- og løsningsydelser kombinerer teknologi, forretning og design. Dette bruges til at hjælpe organisationer med at øge effektiviteten, drive sund beslutningstagning og optimere ydeevnen ved at tilpasse data til forretningsstrategien. Vores konsulenter har specialiseret sig i at udvikle digitale løsninger, der hjælper virksomheder med at analysere, visualisere og fortolke deres data og skræddersy optimeringer af vigtige kritiske rapporter, dokumenter og processer.

Relaterede cases

Lad os tage en uforpligtende dialog

Kontakt vores konsulenter for at få en uforpligtende dialog.

Ring til os: 30 49 81 99 Skriv til os: info@businesslearning.dk


– Eller du kan kontakte os via kontaktformularen herunder