Kompetence udvikling - Strategi og ledelse

Vi tilbyder skræddersyede programmer i ledelse og strategi , der præcist adresserer din organisations nuværende og fremtidige behov. Programmerne baserer sig ofte på nogle af de aller bedste simuleringer i verden.

Som deltager lærer du, hvordan du effektivt leder mennesker, teams og organisationer. De værktøjer og teknikker der tages i anvendelse, vil give en målbar effekt på jeres resultater.

For Executives:

– som søger højere vækst og bedre indtjening eller hurtigere implementering af strategiske forandringer

For ledere:

– der søger klarere fokus på ledelse og fælles resultater i deres team

For HR-partnere og MBA programmer:

– der søger værktøjer til at supplere trænings- og udviklingsaktiviteter

Lederuddannelse

Succesfulde ledere øger værdiskabelsen. De skaber effektivitet og engagere medarbejderne til at levere bedre resultater. De kan transformerer organisationen, når det er påkrævet.

Mellem- og seniorledere

Virtuelt eller fysisk

Engelsk, tysk, dansk

Vi arbejder med erfaringsbaseret læring med vægt på selvindsigt og feedback. Der er fokus på egne lederegenskaber og udvikling gennem handling i hverdagen.

Hvad er fordelene?

 • Styrke lederskab, tillid og indflydelse
 • Udvikle kommunikationsevner
 • Øge teamets produktivitet
 • Identificere og styrke ledelsesstilen
 • Forbedre konflikthåndtering
 • Implementere effektive ledelsesstrategier
01. Leadership Training 03

Udvikling af team og lederteam

Der skal arbejdes vedvarende med ethvert team. Gøres ikke det, så vil selv de bedste teams risikere at arbejde mindre sammenhængende og produktivt.

Mellem- og seniorlederteams

Virtuelt eller fysisk

Engelsk, tysk, dansk

02. Leadership Team Development 02

De fleste ledere er enige om, at lederskab, samarbejde og god kommunikation er afgørende for succes. Alligevel kæmper mange organisationer med at skabe langvarende positiv teamsamarbejde. Med ambitionen om at øge produktivitet, sammenhængskraft og styrke kultur samt resultater er vores lederudviklingsprogrammer bygget op omkring forpligtigelse til læringsrejsen, ny viden, praktisk anvendelse og styrkelse af implementering på jobbet.

Hvad er fordelene?

 • Eliminering af organisatoriske siloer
 • Øget samarbejde
 • Fremme effektiv kommunikation
 • Bedre udnyttelse af teamets kompetencer
 • Styrke beslutningsevne
 • Skabe sundere konflikter
02. Leadership Team Development 03

Forandringsledelse

Organisatorisk transformation sker, når forandringsprosessen designes til situationen og ledelsesstilen målrettes mod at engagerer mennesker i organisationen.

Mellem-, seniorledere og MBA-programmer

Virtuelt eller fysisk

Engelsk, tysk, dansk

03. Change Management 04
03. Change Management 05

Deltagerne konkurrerer i en simuleret case, hvor de skal gennemføre en turnaround i en tech virksomhed. Her skal transformationen defineres, planlægges og implementeres, så mennesker i organisationen gør transformationen til virkelighed. Programmet vil give deltagerne praktiske værktøjer og teknikker, der hjælper dem til succes med at lede og styre forandringer i deres egne organisationer.

Hvad er fordelene?

 • Oplev en turnaround på en eftermiddag
 • Styrk værktøjskassen målrettet din egen forandring
 • Øge effektiviteten i forandringer
 • Forstå barrierer i forbindelse med forandring
 • Få et fælles sprog for forandringer
 • Få øje på uproduktive ledelsesvaner
 • Styrke inddragelse af interessenter

Kulturel forståelse

Virksomhedskultur kan være luftig at arbejde med, men er afgørende at justere når verden omkring os forandre sig eller det kræves for at skabe ny indtjening i virksomheden.  Forståelse af virksomhedskultur handler om mere end personalehåndbogen - organisationer opnår succes ved at respektere og udnytte de unikke behov, perspektiver og potentialer, der findes blandt medarbejderene.

Bestyrelser, ledere og medarbejdere

Fysisk

Engelsk, tysk, dansk

Programmet gør det muligt for bestyrelser, medarbejdere, teams og ledere at identificere, hvordan kulturelle forskelle kan påvirke menneskers adfærd. Under vejs diskuteres og udfordres, hvordan disse forskelle påvirker os selv og organisationen vi arbejder i. I programmet opnår deltagerne kompetencer i at genkende stereotyper, nedbryde kulturelle barrierer, bygge kulturelle broer, styrke tværkulturel kommunikation og skabe et mangfoldigt arbejdsmiljø.

Hvad er fordelene?

 • Styrker indsigt i kulturelle barrierer
 • Styrke integration blandt medarbejdere
 • Styrkede relationer til internationale medarbejdere, partnere og kunder
 • Forståelse for kundernes mangfoldighed
 • Forbedre medarbejderkommunikation
 • Bedre konfliktløsning
 • Forbedret forståelse af uhensigtsmæssigheder i egen virksomhedskultur
05. Cultural Understanding 02
05. Cultural Understanding 03

Forretningsforståelse

Bestyrelser, erhvervsrådgivere, mellem- og seniorledere og MBA-programmer

Virtuelt eller fysisk

Engelsk, dansk

Det at drive forretning bliver grundlæggende mere komplekst for hver dag, og det er essentielt for ledere at besidde tværorganisatoriske færdigheder og en holistisk forståelse for at drive en forretning til succes. Deltagerne fokuserer på at maksimere vækst og indtjening i et udfordrende og realistisk miljø. Der arbejdets ud fra et generelt ledelsesperspektiv med strategi, salg og marketing, R&D, produktion, kapacitet, kvalitet, HR og lån ud fra et generelt økonomisk perspektiv.

04. Business Understanding 02

Finans perspektivet

Designet til at udstyre ikke-finansielle ledere med evnen til at forstå betydningen af ​​deres beslutninger. Deltagerne tilbydes en holistisk forståelse af en forretning og får dermed indsigt i hvordan resultater skabes og fortolke resultat opgørelse, balance og cash flow. Det giver træning i at stille de rigtige spørgsmål for at drive strategiske beslutninger til hvordan virksomheden skaber mere værdi og den risiko der tages.

Hvad er fordelene?

 • Forbedret finansiel forståelse
 • Styrke kompetencer inden for virksomhedsledelse
 • Forbedre økonomiske resultater
 • Opnå bedre forståelse af værdiskabelse
 • Styrkede beslutningsevner

Markedsførings perspektivet

Deltagerne mærker konsekvenserne af deres valg i et udfordrende miljø, hvor markedet er turbulent og økonomien skal styres med stor omtanke. Programmet giver deltagerne indsigt i, hvad kunde orienteringen betyder og de skal sammensætte den rigtige produktportefølje, som adskiller sig fra konkurrenterne, så der kan tjenes penge og opnåes bæredygtige fordele.

Hvad er fordelene?

 • Styrke sammenhængen mellem investeringsvalg og økonomisk effekt
 • Designe et unikt produkt
 • Skabe en bæredygtig værdikæde
 • Forbedre forståelsen af kundeopfattelsen
 • Opnå en bæredygtig konkurrencefordel
 • Forbedre tilpasningsevne og konsekvens

Strategi perspektivet

Deltagerne fungerer som et ledelsesteam i et konkurrencepræget og konstant udviklende miljø, hvor målet er at finde en balance mellem at opnå en førende position på markedet og fastholde en rentabel og konsekvent strategi. Deltagerne i programmet skal effektivt og agilt styre og optimere deres produktportefølje og ressourcer baseret på deres forståelse af markedet og den oplevede kundeværdi for at føre virksomhedens strategi ud i livet.

Hvad er fordelene?

 • Optimere en produktportefølje
 • Designe en unik value proposition
 • Definere og skabe en bæredygtig konkurrencefordel
 • Skabe en strategi og gennemføre den
 • Praktisk erfaring med kundeorientering

HR perspektivet

Designet til at hjælpe deltagere med at skabe en forretningsstrategi ved at arbejde med den menneskelige kapital. Gennem hele programmet skal deltagerne styre deres virksomheds produktudbud, mens de balancerer en vindende forretningsstrategi og tilpasser deres arbejdsstyrke på den bedste måde for at optimere produktivitet og engagement.

Hvad er fordelene?

 • Tilpasning af HR-politikker til forretningsstrategien
 • Identificere strategiske drivkræfter i den menneskelig kapital
 • Definere og implementere langsigtede HR-mål
 • Udnytte menneskelig kapital som en kilde til værdiskabelse
 • Tiltrække og fastholde top-talenter

Relaterede cases

Lad os tage en uforpligtende dialog

Kontakt vores konsulenter for at få en uforpligtende dialog.

Ring til os: 30 49 81 99 Skriv til os: info@businesslearning.dk


– Eller du kan kontakte os via kontaktformularen herunder