Case

Træning af designere i udviklingsprocesser og værdikædeforståelse på en medrivende og læringsfuld måde

Innovation - Træning | Global virksomhed

Opdag, hvordan styrken ved Playful Learning og real-life eksperimenterende action learning, forbedrer træningen i udviklingsprocessen i en stor global virksomhed.

Udfordring

Virksomheden stod over for en udfordring med at udvikle indhold, der kunne opfylde deres høje kvalitetsstandarder, samtidig med at de ønskede at integrere elementer af leg og kreativitet i deres træningsprogrammer. Med en strøm af nye designere, der havde behov for en grundlæggende introduktion til virksomhedens udviklingsprocessen og værdikæde, opstod behovet for træning, der kunne imødekomme forskellige interessenters behov. På grund af vores konsulenters ekspertise inden for udviklingsprocesser, værdikæder og udvikling af legende læringsmetoder blev Business Learning inddraget for at tackle disse udfordringer og skabe et legende introduktionsprogram samt træne designerne gennem en række efterfølgende træningsdage.

Tilgang

For at tackle denne udfordring valgte Business Learning og kunden en samarbejdsorienteret tilgang. Målet var aktivt at involvere interessenter, skabe klarhed omkring formålet med træningen og sikre, at den indeholdt de mest relevante tværfaglige elementer. Ved at arbejde tæt sammen med kunden skabte Business Learning en engagerende læringsoplevelse med leg, kreativitet og højt fagligt indhold.

Resultater

Resultatet af samarbejdet mellem de to parter blev et virkelig innovativt og engagerende træningsprogram, der ikke blot imødekom den oprindelige udfordring, men også leverede en inspirerende læringsoplevelse. Deltagerne blev ikke blot præsenteret for fagligt indhold, men fik også mulighed for aktivt at anvende deres viden, ved igennem træningen at indtage forskellige roller som interessenter i hele værdikæden helt fra udvikling af nye produkter over fremstilling og til salg i retail ledet. Træningen indeholdt udfordringer, der simulerede virkelige scenarier, hvilket muliggjorde følelsesmæssig involvering og en dybere forståelse af kompleksiteten og afhængighederne i udviklingsprocessen, samt interaktionen med resten af værdikæden.

Deltagerne gik ud af træningen med en omfattende forståelse af udviklingsprocessen og en forøget evne til at navigere i dens kompleksitet. Ved at introducere elementer af leg og interaktivitet i træningsprogrammet blev målet om at engagere deltagerne og give dem praktisk viden opfyldt, hvilket resulterede i en positiv indvirkning på deltagerne læringsoplevelse. Nogle af deltagerne bemærkede, at de interaktive elementer hjalp dem "med at forstå og huske ting mere effektivt," og beskrev træningen som "et af de mest givende kurser i lang tid." Derudover fremhævede deltagerne, at de nu "besad en solid forståelse af værdikæden og udviklingsprocesserne" og følte sig "klar til at implementere den opnåede viden i praksis.".

Lad os tage en uforpligtende dialog

Kontakt vores konsulenter for at få en uforpligtende dialog.

Ring til os: 30 49 81 99 Skriv til os: info@businesslearning.dk


– Eller du kan kontakte os via kontaktformularen herunder