Artikel

Fremtiden for læring og udvikling

Strategi & ledelse - Uddannelse | Artikel

Ifølge professor R. Brinkerhoffs forskning gennem de sidste 40 år i træningseffektivitet og evaluering af den vedblivende effekt, er det dokumenteret at kun omkring 20 % af traditionel træningen, "bider sig fast" på lederes og medarbejderes forbedrede jobpræstation. Størstedelen af træningsinitiativerne er "for begivenhedsbaserede og motiverer ikke deltagerne i en meningsfuld og effektiv proces til forbedring af deres præstation". Derfor har Brinkerhoff med sin store indsigt i de udfordringer, der skal tackles, og de fejl, der skal undgås, introduceret en ny metode som vi har oversat til ”Den resultatorienterede læringsrejse”

Hvad er “Den resultatorienterede læringsrejse”?

Metoden er defineret som "en serie af kortere moduler med instruktion og opgaver, der leveres over tid. Den hjælper deltagerne med at erhverve den nødvendige grundlæggende viden og motiverer derefter i flere cyklusser af ”afprøvning-og-feedback-aktiviteter”, med at opbygge færdigheder gradvist, indtil de når det rette niveau af vedvarende og uafhængige kompetencer."

Hvordan virker “Den resultatorienterede læringsrejse”?

I stedet for traditionelle tre til fem-dages seminarer/workshops/klasseundervisning til at udvikle kompetencer eller nye mindset, så strækkes læringen ud i mikrolæringsopgaver, sessioner eller e-læring. Dette giver et grundlag for systematisk at tilpasse læringen og konstruere det rigtige miks mellem hold, mindre grupper og individuelt. ”Den resultatorienterede læringsrejse” består i processen af både forpligtelse til rejsen, tilegnelse af viden, afprøvning af færdigheder samt styrkelse af resultaterne, hvilket betyder, at den enkelte fase kan tilpasses situationen, så der hverken trænes for lidt eller for meget.

Der bruges en række værktøjer i forbindelse med læringsrejsen, som hjælper med at strukturere processen effektivt. Nogle af de vigtigste er værktøjerne: ”Grundlag for resultater af læringsrejsen” og ”De fem dimensioner”.

  • Grundlag for resultater af læringsrejsen er en struktureret tilgang, der viser sammenhængen mellem programmets strategiske sigte, læringsmålene, de betydelige øjeblikke og udbyttet af læringen
  • De fem dimensioner sikrere sammenhæng i træningsprogrammet gennem kobling til strategien, værktøjer og strukturer, relationer, steder og tid. Når ”Den resultatorienterede rejse” bygger på de frem dimensioner bliver træningsprogrammet robust og opnår større sandsynlighed for succes i implementeringen

Hvordan påvirker “Den resultatorienterede læringsrejse” læring og udvikling?

Læring og udvikling bør ikke længere være noget der opstår på mavefornemmelse hos de specialister, der er mest vidende om det faglige emne, men tage udgangspunkt i hvordan den enkelte deltager hurtigst mulig bringer de nye kompetencer i spil så virksomheden opnår de strategiske mål. Set fra perspektivet af de virksomheder, der investerer ressourcer i opkvalificering af deres medarbejdere, er det nødvendigt, at træningen giver den aftalte resultatopnåelse i virksomheden til aftalt tid.

Med ”Den resultatorienterede læringsrejse” ser fremtidens læring inspirerende og samtid effektiv ud, hvilket er en stor omvæltning fra i dag. Virksomheder, der gør fuldt ud brug af konceptet, bemærker en mærkbar ændring i graden af transition fra læring til præstation. Der kan registreres en vedholdende ændret adfærd 3-6 måneder efter træningsprogrammer slutter, hvor de ændrede præstationen evalueres. Det betyder, at ”Den resultatorienterede læringsrejse” skaber en længerevarende effekt på de involverede deltagere og deres organisationer. Desuden giver ”Den resultatorienterede læringsrejse” større motivation og ansvarlighed i implementering blandt deltagerne. Målinger af viser at 84% føler sig meget ansvarlige for at anvende deres læring, mens 70% er meget motiverede for fortsat at anvende de nye kompetencer. Kort sagt skaber “Den resultatorienterede læringsrejse” et sikkert grundlag for succes. Det giver forbedrede resultater og accelererer implementeringen af strategisk planlagte forandringer i organisationen.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Kontakt vores konsulenter for at få en uforpligtende dialog.

Ring til os: 30 49 81 99 Skriv til os: info@businesslearning.dk


– Eller du kan kontakte os via kontaktformularen herunder