Case

Skab langvarig effekt med Projekt Excellence programmet

Projektledelse - Uddannelse | Global virksomhed

Uddannelsesprogrammet Projektet Excellence på 5 moduler satte sig blivende spor hos deltagerne. De erfarne projektledere løftede sig op på næste niveau med deres ledelseskompetencer, personlige udvikling og effektiv opnåelse af resultater i deres projekter.

Udfordring

Gennem en periode oplevede virksomheden faldende arbejdsglæde blandt projektlederne decentralt organiseret i forskellige områder. Projekt Director Peder Pedersen så et behov for en tværgående tilgang i virksomheden. Der var et potentiale, for at udvikle mere robuste projektledere og prioritere at deres præstationer kunne gøre en forskel for virksomhedens evne til at udvikle sig. Derfor udviklede Project Director i virksomheden i samarbejde med Business Learning et program som skulle udvikle projektlederkompetencerne og styrke deres gennemslagskraft i projekterne

Tilgang

Der blev konstrueret et fem-moduls Project excellence program for projektledere, hvor et af læringsmålene var at løfte ledelseselementet i projektledelse til næste niveau ved at udnytte eksperimenterende og aktionsorienteret læring. Før og efter hvert modul arbejdede projektlederne med læsning af bøger og opgaver for at integrere læringen. Efter de første tre moduler satte to direktører retning og forventning til virksomhedens fremtidige projektledelse. Deltagerne arbejdede senere i netværksteams for at opfylde de løfter der blev afgivet til virksomhedens ledelse. En vigtig faktor i tilgangen var at fremme relationerne mellem projektlederne og muliggøre videndeling systematisk og bevidst.

Resultat

Programmet blev en stor succes. På grund af udvikling af det personlige lederskab, blev uddannelsen et afgørende øjeblik i flere af projektledernes karriere, hvor 4 af deltagerne blev forfremmet under programmet. Fokus var rettet mod projektledere, som fik modet til i højere grad at tage ledelsesansvaret i relation til deres styregrupper. Projektlederne begyndte at være mere bevidste og påtog sig et større ansvar for deres projekter sammenlignet med tidligere, hvor linjelederne i styregruppen i højere grad var styrende.

Deltager udtalelse

”Fremragende program til selvevaluering, refleksioner, sparring med kolleger og personlig udvikling. Nok et af de bedste programmer, jeg har deltaget i. Det giver en helt ny måde at se på mine interessenter og lede et projekt.”

– Peder Pedersen, Projektdirektør

Lad os tage en uforpligtende dialog

Kontakt vores konsulenter for at få en uforpligtende dialog.

Ring til os: 30 49 81 99 Skriv til os: info@businesslearning.dk


– Eller du kan kontakte os via kontaktformularen herunder