Unik ledelsen på kursus i optimering

Unik System Design oplever vækst og fremgang, hvilket giver anledning til udvikling af kompetencer og processer.

UNIK

Her bruges der byggeklodser, til at producere de produkter kunden efterspørger i LEAN simuleringen

Det har i noget tid været et tema i Unik ledelsen, om øget fokus på udvikling og optimering af processer kan bringe Unik til næste niveau i successen med Unik Advosys og Unik Bolig 4.

På billederne ses resultatet af disse overvejelser. Hele Unik ledelsen i færd med at optimere en virksomhed, der producerer produkter, som ledelsen selv laver med brug af LEGO klodser. En af deltagerne siger: “Det bliver sjovt at komme hjem i aften og forklare børnene, hvad far har lavet på arbejde i dag”.

Sjovt ja, og lærerigt at gennemgå LEAN værktøjer for derefter at bruge dem i en simuleret virksomhed. I simuleringen produceres de samme produkter over 6 runder. Dog må der kun laves to forandringer pr. runde fortæller facilitator Aron Schmahl: “Ligesom i virkeligheden er der en begrænsning for, hvor meget nyt der kan implementeres på en gang”. Unik ledelsen måtte acceptere et ambitiøst mål om at forbedre leveringsservice og gennemløbstider med 50 %. Det lykkedes dog også over all forventning at indfri målsætningen til sidst.

Der vises kankan-metoden

Under simuleringen reflekteres der på parallelen til Unik

LEAN er et koncept, der stammer fra Toyotas måde at producere på. Efter hver runde bliver der brainstormet på, hvordan de enkelte LEAN værktøjer kan oversættes til noget, som kan anvendes i en softwarevirksomhed som Unik.

Det hele munder ud i en god debat om, hvilke elementer et LEAN program indeholder og hvorvidt et egentligt program er relevant for hele Unik System Design.

Læs mere omkring LEAN & procesoptimering her