Niels Duedahl
– direktør for SE og årets leder

Niels Duedahl direktør for SE og årets leder stiller også krav til virksomhedskulturen.

Hos SE arbejder lederteamet med både at være skarpe på resultater og kulturen i virksomheden.

Det udvidede lederteam arbejder om formiddagen med at skabe resultater for SE. Om eftermiddagen trænes og konkurreres der i en simulering, om at være bedst til at skabe resultater samt agerer efter de 7 SE-leveregler. Et dommerpanel bestående af Niels Duedahl og udvalgte ledere fra SE bedømmer, mens de andre ledere skal skabe resultater i hård konkurrence mod hindanden og under stort pres.

Det hele slutter med stor hyldest til det vindende hold, der er bedst til kombinationen af at skabe resultater på the “SE way”. Selv om det ikke altid er let, så skal der være plads til at grine af hinandens fejl. En af SE-levereglerne handler netop om, at man skal turde fejle og indrømme egne fejl, så det kan bruges til at forbedre fremtidige præstationer.