Project Excellence

Der er et kontinuerligt behov for yderligere udvikling af projekt lederskabskompetencer i alle virksomheder. Business Learning har bygget et program sammen med flere danske virksomheder, som har til formål at styrke projektledere, til at turde tage de rigtige beslutninger for virksomhederne og deres projekt på et hvert givent tidspunkt.

Læringsmålene er at bringe lederskabselementet i projektledelse til det næste niveau anerkendt af ledelsen. Det sker ved brug af eksperimenterende aktionslæring, mens projektkulturen styrkes for at sikre en effektiv eksekvering af projekterne. Det er et vigtigt element at udvikle relationerne mellem projektlederne for at kunne dele viden og udvikle det professionelle niveau. Der arbejdes systematisk og bevidst med udvikling og læring, så det giver en effektiv påvirkning af præstationen hos den enkelte.

Succesfulde transformationer skal ledes af et økosystem af ledere på tværs af hele organisationen her i blandt også projektlederne. Programmet er derfor målrette til projektledernes specifikke behov og giver et rum til at udvikle sig sammen med andre projektledere, som har lignende udfordringer.

Sagt af deltager Peder Pedersen, Projekt Direktør hos LEGO

“Glimrende program til selv evaluering, refleksion, sparing med kolleger og personlig udvikling. Formentlig det bedste program jeg har deltaget i. Det giver en helt ny måde at se mine interessenter og lede mit projekt”.

Over en periode på godt et år bliver deltagerne udfordret med at arbejde på deres egen læring basseret på eget projekt. Før og efter de fem moduler skal projektlederne læse artikler, forberede opgaver og implementere deres læring. Efter de tre første moduler sætter to ledere fra virksomhedens ledelse retning og sætter ord på den forventning, der er til at opnå resultater gennem udvikling af projektlederskabet. Senere arbejder deltagerne i netværkteams for at leve op til de forbedringer, som de lover ledelsen i virksomheden.