Artikel

Hvordan forvalter du magt som effektiv leder?

Strategi & ledelse - Uddannelse | Artikel

At udøve lederskab og magt er tæt forbundne og ofte svære at adskille. I ”Power of Leadership”-simuleringen lærer ledere at identificere og afprøve, hvordan deres adfærd og magt påvirker deres lederskab og relationer i en organisation. At forstå sammenhængen mellem lederskab og magt er væsentlig både som erfaren og ung leder. Et spin-off i læringsprogrammet er, at mange ledere kommer til bedre at forstå også den mere destruktive side af deres lederskab.

Magt er et tabubelagt emne for mange mennesker og alligevel er det netop magten, som adskiller lederen fra medarbejderen i organisationen. Undersøgelser viser, at effektive ledere forstår magten og bruger den, når det er nødvendigt. Endnu vigtigere så ved de, hvordan den skal anvendes til at nå organisationens mål. At bruge magt effektivt er ikke en nem opgave. Der er mange udfordringer som, hvis de ikke bliver mødt, vil skabe katastrofale resultater for hele organisationen.

The Power of Leadership simulatoren omhandler:

  • Vigtigheden af at etablere mål/visioner
  • Den indvirkning som tillid har til at skabe resultater
  • Hvordan forventninger fra medarbejdere håndteres
  • Kompetencen til konstruktivt fællesskab
  • Give og modtage feedback

The Power of Leadership kan bruges som en selvstændig læringsworkshop eller som en del af et lederudviklingsprogram. Den største fordel er, at simulatoren kan bringe aktuel ledelsesadfærd og kontekst ind i undervisningen i ledelse. Da det er nemt at fortælle en gruppe, at en leder skal gøre det eller det, er den virkelige udfordring dog at lede under den type pres, hver leder står over for.

Derfor fokuserer denne simulering på at lære, hvordan medarbejdere ledes, når enkeltpersoner eller grupper:

  • Er i konkurrence om knappe interne ressourcer
  • Ubevist modarbejder forandringer, der er designet til at gøre organisationen mere effektiv
  • Danner usunde koalitioner baseret på egeninteresser og følelser, mens organisationens behov nedprioriteres
  • Ikke stoler på, at lederne bruger deres magt til at træffe de bedste beslutninger for organisationen eller medarbejderne
  • Skal overbevises om forandringerne, der skal føre virksomheden til succes

Simuleringen hjælper ledere med at opleve brugen af magt, når man som leder skal overbevise via sit lederskab snarere end at bruge den magt, der er tildelt i positionen. Den hjælper ligeledes med bedre at forstå sin egen måde mest effektivt at flytte organisationer i den rigtige retning.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Kontakt vores konsulenter for at få en uforpligtende dialog.

Ring til os: 30 49 81 99 Skriv til os: info@businesslearning.dk


– Eller du kan kontakte os via kontaktformularen herunder