Innovation på Loughborough University

På Loughborough Universitet mellem Nottingham og Leicester er Innovation på dagsordenen ved brug af simulering.

IMG_1995
IMG_1994Hos Gazelle, et netværk af skoler der er gået sammen, er Innovation på dagsordenen og kulturen skal ændres til at være mere innovativ.

I simuleringen bruges den innovationsproces, der har hjulpet virksomheder som Apple, Google og Samsung til deres føreende positioner, som verdens mest innovative virksomheder. Og, ja modellen kan bruges til stor inspiration i alle virksomheder til at skabe banebrydende innovation eller blot innovation af virksomhedens processer og services.

Modellen i simuelringen består af tre faser; Inspirer, Idégenerer og Implementer. Deltagerne bliver ført fra det konkrete til det abstrakte og tilbage igen alt sammen på en halv dag.

Se mere om simulering i innovation under Det vi gør.