Global Tech på Aalborg Universitet

I simuleringen Global Tech spiller deltagere fra MMT-programmet, som er en MBA fra Aalborg Universitet, rollen som konsulenter. Her skal de skabe en succesfuld forandring i form at en turnaround, mens de på meget realistisk vis bliver udfordret af Global Tech organisationen.

Mens gruppen gennemfører forandringer, lærer gruppen, hvordan målene omkring organisatorisk forandring kan opnås effektivt. Det sker gennem opbakning hos interessenter, som er grundlaget for at skabe succes.

Den medrivende og spændende workshop giver lederne halvanden års erfaring på 6 timer! Herefter er de fyldt med idéer til, hvordan egne forandringer skal angribes og masser af energi til accelerere de emnerne der læres om:

  • Forstå det essentielle i en virksomhed og finde kærnen i udfordringerne
  • Involvere og engagere vigtige interessenter
  • Bruge modellen til forandring og de tilhørende værktøjer
  • Motivere og mobilisere organisationen til at implementere effektivt
  • Eksperimentere med at generere quick wins
Model til organisatorisk forandring af professor David Nadler & Experience Point
I simuleringen Global Tech spiller deltagere fra MMT-programmet, som er en MBA fra Aalborg Universitet, rollen som konsulenter. Her skal de skabe en succesfuld forandring i form at en turnaround, mens de på meget realistisk vis bliver udfordret af Global Tech organisationen.

Model til organisatorisk forandring af professor David Nadler & Experience Point

Business Learning hjælper virksomheder og organisationer med at implementere effektive forandringer. Ofte er der meget fokus på løsningerne, som skal implementeres og med værktøjerne fra Global Tech casen kan der skabes en god balance, så organisationen mere effektivt kan implementere. Læs mere