EMP INSEAD Uddannelsen

Det er simuleringen The Executive Challenge, der benyttes. Inden simuleringen får deltagerne følgende besked.

Med dit team skal du lede en MEGA virksomhed i et simuleret marked (se dit organisationsdiagram nedenfor). Dit team skal sætte og implementere en strategi for fire produktlinjer; A, B, SC og SD.

I skal gennemføre tre beslutningsrunder under stort tidspres og mange informationer – nøjagtig som i den virkelige verden. Efter hver beslutningsrunde er der øjeblikkelig feedback i form af et regnskab for MEGA virksomheden og en markedsrapport.

Til at begynde med er alle teams lige. Men efter nogle beslutninger vil det team, der bedst er i stand til at møde kundernes behov, samt styre efter profitabel vækst være i stand til at skabe den bedste virksomhed. Der kæmpes altså om de samme kunder blandt de deltagende team.